Myjavská 50 - Pochod Štefánikovým krajom - 47. ročník


sobota 2. júna 2018

Štart a cieľ : Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka

Prezentácia a možnosť štartovania: od 7,00 do 9,00 hod. pre všetky pešie trasy aj cyklotrasy

Upozornenie: Účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečie, poriadateľ nezabezpečuje žiadnu vodcovskú ani zdravotnú službu. Účastníci cyklistických trás musia byť vybavení cyklistickou ochrannou prilbou. Účastnícky poplatok sa povinne nevyberá - je však možno dobrovoľne prispieť na organizačné náklady.

Propozície Myjavskej 50 vo formáte *.doc

Pešie trasy :

15 km: Brezová pod Bradlom, po červ. tur. značke - Bradlo - Jandova dolina - Polianka - Myjava. Odchod autobusu organizátorov na Brezovú o 8,30 hod. od Domu kultúry na Myjave. Možnosť ísť aj opačným smerom z Myjavy na Brezovú. Odtiaľ linkovým autobusom s odchodom o 12,00, 13,40 alebo 14,20 hod. na Myjavu.

25 km: Myjava, po červ. tur. značke - Polianka - Jandova dolina - Bradlo, po zelenej – Dlhý vŕšok, po žltej - Podlipovec - Havlová - Polianka, po červenej na Myjavu.

Účastníci z Myjavy, ktorí pôjdu na trasy 15 a 25 km sa stretnú na prezentácii pri Dome kultúry o 8,00 hod. a o 8,30 hod. bude odchod na trasy.

Mapa trasy 15 a 25 km

45 km: Myjava, po červ. tur. značke - Polianka, Jandova dolina, Bradlo, Brezová pod Bradlom, po žltej na Dvoly, po modrej – Lopušná dolina - Pustá Ves - Lajdovci, po žltej - Fajnorovci - Mosnáci - Dlhý vŕšok - Polianka, po červenej na Myjavu.

Mapa trasy 45 km

Cyklistické trasy (pre cestné aj horské bicykle - vedú po pevných asfaltových cestách) :

100 km: Myjava - Poriadie - Papraď - Stará Turá - Cetuna - Bzince - Moravské Lieskové - Nové Mesto - Čachtice - Višňové - Hrachovište - Krajné - Podkylava - Prašník - Košariská - Brezová - Žriedlová dolina - Kolárikovci - Polianka - Myjava

50 km: Myjava - Poriadie - Papraď - Stará Turá - Vaďovce - Hrachovište - Krajné - Podkylava - Prašník - Košariská - Brezová - Žriedlová dolina - Kolárikovci - Polianka - Myjava

30 km: Myjava - Poriadie - Rudník - Krajné - Jablonka - Polianka - Myjava

15 km: Myjava - Brestovec - Štemberk - Stará Myjava - Myjava

Mapa cyklistických trás

Cyklistická trasa (len pre horské bicykle - vedie po cestách rôzneho druhu - asfaltových, lesných a poľných) :

60 km: Myjava - Polianka - Priepasné - Bradlo - Brezová - Dobrá Voda - Výtok - Pustá Ves - Prašník - Šindelovci - Dlhý vŕšok - Polianka - Myjava.

Mapa cyklotrasy 60 km pre horské bicykle

Popis cyklotrasy 60 km pre horské bicykle

Cyklotrasa 60 km pre horské bicykle - súbor GPX