Vážení kolegovia turisti,

Výbor KST TJ Spartak Myjava sa obracia na Vás so žiadosťou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za r. 2017 na turistickú činnosť. Je totiž možné takto legálne získať finančné prostriedky a využívať ich napr. na zaplatenie faktúr za dopravu pri turistických zájazdoch.

Finančné prostriedky 2% z dane, ktoré venujete, prídu na účet TJ Spartak Myjava a budú použité pre potreby turistického oddielu len v tom prípade, ak predseda KST preukáže na TJ Spartak darovanie kópiou tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% z dane". Preto je nutné kópiu vyhlásenia odovzdať Ing. Gitschinskému. Ak to tak neurobíte, nebude možné finančné prostriedky rozlíšiť a pôjdu pravdepodobne na futbalový oddiel. V tomto prípade nezískate dolu uvedené výhody.

Poskytnutím 2% z dane môžete získať výhodu zľavy na cestovnom pri turistickom zájazde, organizovaného KST TJ Spartak Myjava v takom rozsahu, ako minulý rok (bude platiť aj pre nečlenov KST).

Ako postupovať, ak sa rozhodnete poskytnúť 2% z dane pre KST TJ Spartak Myjava:

a/ ZAMESTNANEC - ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:
1) do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň (žiadosť by mal mať zamestnávateľ alebo sa dá stiahnuť tu a o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“. V žiadosti nezabudnite označiť krížikom oddiel VI.
2) Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%
3) Obidve tlačivá odovzdajte Ing. P. Gitschinskému
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane by mal mať zamestnávateľ, pokiaľ nie, je možné ho stiahnuť tu a vytlačiť.
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% je možné získať u Ing. Gischinského alebo stiahnuť tu a vytlačiť.
Poznámka: Pokiaľ chce tlačivá "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% z dane" na daňový úrad zaslať sám zamestnávateľ, po podpísaní vyplneného tlačiva si urobte kópiu pre odovzdanie Ing. Gitschinskému. Takto je to vhodné urobiť aj v prípade, ak patríte pod daňový úrad mimo Myjavy.

b/ FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ OSOBA
1) Priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby„ a odovzdajte správcovi dane (príslušnému Daňovému úradu) do 31. marca 2018.
Do časti údajov o prijímateľovi uveďte:
IČO/SID : 34004416
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jednota Spartak Myjava
Ulica: Hodžova
Číslo: 261/1
PSČ: 907 01
Obec: Myjava
2) Túto časť daňového priznania skopírujte a kópiu odovzdajte Ing. Gitschinskému
Ďalšie tlačivá nie je potrebné vypĺňať.

Za poskytnuté príspevky výbor KST TJ Spartak Myjava ďakuje a bude sa snažiť skvalitniť prácu klubu.