Aktuality


Členské príspevky v r. 2018

Záujemcovia o turistickú činnosť sa môžu prihlásiť u Ing. Petra Gitschinského tel. 0907 770911. Členský poplatok v Klube slovenských turistov TJ Spartak Myjava v r. 2018 :
pre mládež do 15 rokov 4 € ,
študenti od 16 do 26 rokov a dôchodcovia od 62 do 69 rokov 6 € ,
seniori od 70 rokov 4 € ,
dospelí 10 €.

Členské poplatky sú jednotné pre všetky turistické odbory a každý člen dostane turistickú známku v príslušnej hodnote. Noví členovia v KST TJ Spartak Myjava musia byť aj členmi Turistického oddielu TJ Spartak Myjava - podmienky pozri nižšie.

Výhody, plynúce z členstva v KST TJ Spartak Myjava: zľavy na cestovnom na akciách, poriadaných KST Myjava, zľavy na ubytovaní v rekreačných zariadeniach a chatách, ktoré patria KST na Slovensku, tiež sú zľavy na chatách KČT v ČR a Rakúsku. Prehľad zliav na stránke: www.kst.sk - Klub slovenských turistov - centrála

Členovia KST majú v členskom poplatku tiež celoročné poistenie UNION, ktoré zahrňuje:
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah HS)
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody
- úrazové poistenie.
Poistenie je platné len na území SR, poistná doba od 1.4.2018 do 30.3.2019. Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť vrátane rekreačných športov (mimo rizikových), nevzťahuje sa na manuálnu prácu. Bližšie informácie o poistení, platné v r. 2017 možno pozrieť na týchto odkazoch:
Informačný sprievodca poistením
Hromadná poistná zmluva pre členov KST
Zoznam poistených v r. 2017 (od strany 62)
Všeobecné poistné podmienky
Poznámka: zmluvy pre r. 2018 budú zverejnené až po ich podpísaní.

Členské príspevky je potrebné zaplatiť do 15.2.2018 u členov výboru KST TJ Spartak Myjava (Ing. Gitschinský, Ján Figura), najlepšie spolu s členským preukazom, do ktorého bude členská známka nalepená.

Noví členovia vyplnia prihlášku a formulár o súhlase so spracovaním niektorých údajov o členovi kvôli poistnej zmluve, ktorý možno stiahnuť tu. Podľa rozhodnutia výboru KST TJ Spartak Myjava musia byť noví členovia v r. 2018 tiež členmi Turistického oddielu TJ Spartak Myjava. Poplatky sú uvedené nižšie. K prihláške je treba 2 fotografie 2,5x3,5cm (1. fotografia na členský preukaz KST, 2. fotografia na preukaz TJ Spartak Myjava)


Členské v Turistickom oddieli TJ Spartak Myjava je 15 € alebo 30 € podľa veku a výhody sú: zľavy na cestovnom na akciách poriadaných KST TJ Spartak Myjava a ďalšie výhody uvedené ďalej.

1. Preukaz člena TJ do 18 rokov za základný poplatok 15 €, s týmito zľavami :
- bezplatná návšteva všetkých športových podujatí, ktoré poriadajú oddiely TJ Spartak Myjava (okrem futbalu)
- zľava pri návšteve krytej plavárne a letného kúpaliska, (normálne vstupné 1€, na preukaz 0,7 €) a umelej ľadovej plochy (vstupné na preukaz 0,5 €)
- 10 % zľava pri konzumácií v reštauračnom zariadení NEPTÚN (nad krytou plavárňou)

2. Preukaz člena TJ nad 18 rokov za základný poplatok 30 €, s týmito zľavami:
- 50 % zľava pri návšteve športových podujatí, ktoré poriadajú oddiely TJ Spartak Myjava (okrem futbalu)
- 35 % zľava pri návšteve KP, LK, (normálne vstupné 2 €, na preukaz 1,25 €) UĽP (vstupné na preukaz 0,7 €)
- 10 % zľava pri konzumácií v reštauračnom zariadení NEPTÚN

3. Preukaz člena TJ nad 62 rokov (dôchodcu) za 15 €, so zľavami ako u členov do 18 rokov.