Plán akcií na r. 2023

Plán zatiaľ nie je vypracovaný, pozrite najbližšiu akciu.